Så utförs våra test

Det går att testa olika typer av egenskaper och funktioner beroende på modell. Somliga powerbanks är vattentäta medan andra kan laddas via solen och kan självklart testas för sina specifika förutsättningar. Det är dock svårt att jämföra och värdera nyttan av så pass skilda specifika egenskaper vilket gör att fokus måste läggas på mer grundläggande områden. Självfallet testar vi även de unika egenskaperna, men lägger inte lika stor vikt vid dessa när modeller ska utvärderas och jämföras.

Det finns tre väldigt grundläggande egenskaper som är viktiga för användarens köpbeslut och som går att testa. Batteriets totala verkliga kapacitet, laddportarnas strömstyrka samt hur effektivt powerbanken laddas via väggen. Kapacitet, Volt & Ström (output) och (input).

Läs mer om vad enheterna står för och få viktiga tips vid köp av powerbank

Dessa grundläggande test gör att vi sedan kan jämföra modellernas verkliga kapacitet, strömstyrka via usb-portar (output) samt strömstyrka och laddtid vid uppladdning. Resultaten av dessa mätningar kan enkelt sättas i proportion till produktens specifikation samt andra modeller.

Efter vi noterat dessa testresultat så utvärderar vi även andra parameterar såsom material, kvalitetskänsla och helhetsintryck. Dessa kan i många fall vara en ren smaksak eller svåra att betygsätta. Av dessa anledningar läggs störst vikt vid våra faktiska mätningar av batteri och laddportar. Alla våra test hittas här